Số học ứng dụng

Trong thế giới hiện đại, để đi đúng đường bạn nhờ vào hệ thống định vị chỉ đường GPRS. Để trả lời cho câu hỏi:
– Bạn là ai?
– Sứ mệnh của bạn đến cuộc đời này là gi?
– Đâu là hạnh phúc thật sự của bạn?
– Bạn nên đi con đường nào giúp bạn dễ thành công hơn?

Bạn cần hiểu ý nghĩa con số ngày sinh và tên khai sinh của mình qua một môn khoa học có tên Số học (Numerology) dựa vào nghiên cứu của một nhà toán học Pytago (người phát minh ra định lý Pytago: a2 +b2 = c2). “Con số không nói dối” là một tuyên bố sâu sắc của các nhà nghiên cứu, khẳng định con số biểu lộ tính cách và các sự kiện mà con người trải qua với độ chính xác đáng kinh ngạc. Ngày nay, Numerology được thực hành trên khắp thế giới và được hàng triệu người sử dụng để giúp cho cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn. Đã đến lúc nhìn ra bản thân và thay đổi cuộc sống tốt hơn với SỐ HỌC (Numerology).

Thông tin của bạn

Vui lòng nhập tên đầy đủ và ngày tháng năm sinh của bạn

Bạn phải nhập tên
Bạn phải nhập ngày sinh